Talent Klassieke Talen

Misschien speel je met de vraag waarom Latijn studeren nuttig is?

Wel, met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Als je Latijn studeert dan leer je vlotter moeilijke woorden zowel in onze taal als in vreemde talen zoals Frans, Spaans, Italiaans, ...

Door je te verdiepen in de Latijnse spraakkunst krijg je een beter zicht over hoe een taal is opgebouwd. Taalkundig inzicht ontwikkelen is een mooie meenemer als je later andere talen wilt leren. Niet alleen scherp je jouw taalvermogen aan, maar je traint ook het 'analytische denken', wat in de wetenschappelijke vakken en wiskunde heel belangrijk is.

Je verdiept je in sappige en boeiende verhalen van de mythologie en de Romeinse geschiedenis. Samen met jouw leraar ontdek je hoe onze beschaving wortels heeft in de Griekse en Romeinse cultuur. Laat je onderdompelen in historische achtergronden en verrijk jouw wereldbeeld. Waan je even een soldaat van het Romeinse leger. Of misschien schuilt er en Jupiter of Hercules in jou?

Kortom, wil je het verleden bestuderen, sterker worden in taal en onze moderne samenleving beter begrijpen? Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

10u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

11u

       Wiskunde

       Natuurwetenschappen

       Aardrijkskunde

       Techniek

       Digitale competenties

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Burgerschap en ondernemen

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Optie Talent klassieke talen

Klassieke talen                                         2u
Skillslab 2u

Tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.