Grafische communicatie en media

Ben je gefascineerd door 3D-animatie, gamedesign, film, entertainment en zoveel meer? Bezit je een gezonde dosis doorzettingsvermogen, werklust, oog voor detail en afwerking? Dan is de richting Digital Art and Media wellicht iets voor jou. Ontdek de technische aspecten van film en video en wordt een creatieve bedenker van virtuele werelden. Verder ontwerp je zelf een logo met behulp van een 3D-printer en maak je kennis met specifieke apps die belangrijk zijn in de vakgebieden als webdesigning, digitale fotografie en publishing.

De bedoeling is dat je leert werken met een aantal softwarepakketten en dat je de basistermen binnen de multimediasector onder de knie krijgt. Je toekomst zit dan in richtingen die verder bouwen aan je design en multimedia skills.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

9u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

9u

       Wiskunde

       Wetenschappen

       Techniek

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)


 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Skillslab * 2u

Optie Grafische communicatie en media

Grafische communicatie en media

5u

* Skillslab = tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.