Moderne talen en wetenschappen

Ben je geïnteresseerd in talen maar spreekt wetenschappen je ook aan?
Zoek je een uitdaging op meerdere vlakken? Kies dan deze richting.
Hier kun je je talenknobbel ontwarren en neem je jouw eerste stappen als wetenschapper.

Aan de hand van taal verkennen we samenlevingen, want ze zijn met zoveel mensen dus ook veel verschillende talen. Hoezeer lijken alle talen en culturen op elkaar?
Hoe verbreden we onze woordenschat door meer te lezen?

Naast het verkennen leer je ook onderzoekend kijken naar de wereld. Je gaat op zoek naar antwoorden op vragen over natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen door te experimenteren en te observeren.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

9u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

9u

       Wiskunde

       Wetenschappen

       Techniek

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)


 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Skillslab * 2u

Optie Moderne talen en wetenschappen

Moderne talen en wetenschappen

5u

* Skillslab = tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.