Talentverkenning

Heb je nog geen idee welke richting je moet kiezen, stel die keuze dan nog even uit en volg het traject Talentverkenning.

De twee uur studieverkenning hebben als doel om jouw te laten proeven van de verschillende studiedomeinen van het middelbaar onderwijs.
Op deze manier kun je in het tweede en derde jaar een studierichting kiezen die het dichtst aanleunt bij jouw talenten.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

10u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

11u

       Wiskunde

       Natuurwetenschappen

       Aardrijkskunde

       Techniek

       Digitale competenties

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Burgerschap en ondernemen

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Optie Talentverkenning

Studieverkenning 2u

Tijdens deze les proef je van de verschillende studiedomeinen waaruit je later kan kiezen.
Op die manier leer je waar jouw talenten en interesses liggen.
De verschillende studiedomeinen zijn:

  • Klassieke Talen
  • Moderne Talen en wetenschappen
  • STEM-wetenschappen
  • STEM-technieken
  • Maatschappij en welzijn
  • Economie en organisatie
  • Voeding en horeca
  • Sport
  • Kunst en creatie
Skillslab 2u

Tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.