STEM - wetenschappen

Droom jij ervan op Mars te wandelen of de Nobelprijs voor de natuurkunde te winnen? Wij maken van jou een echte wetenschapper!

STEM staat voor 4 grote pijlers:
- wetenschappen (science);
- technologie (technology);
- techniek (engineering);
- wiskunde (mathematics).

In het vak STEM ga je actief aan de slag met technologische en wetenschappelijke projecten, alsof je een kleine ingenieur of wetenschapper bent.

Je leert er programmeren en maakt onder andere kennis met Arduino en Lego Mindstorms robotica.
STEM prikkelt en stimuleer je om op ontdekking te gaan. Voor het onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal. Door de probleemoplossende aanpak maken we het leerproces levendiger en scherpen we jouw enthousiasme voor informatica, wetenschap, techniek en wiskunde aan.

Hiermee bieden we een antwoord op de groeiende vraag naar hoog opgeleide wetenschappers, ingenieurs en technici. STEM-beroepen zijn de beroepen van de toekomst.

Is STEM iets voor mij?

- Heb je een grote interesse voor wetenschappen, wiskunde en technologie, en behaalde je in het zesde leerjaar goede punten voor deze vakken?
- Ben je geboeid door het oplossen van problemen in wiskunde en wetenschappen?
- Kan je als geen ander creatieve oplossingen bedenken voor abstracte problemen?

Dan is STEM iets voor!

Je leert er zelfstandig problemen oplossen en gaat zelf op zoek naar de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit te doen.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

9u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

9u

       Wiskunde

       Wetenschappen

       Techniek

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)


 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Skillslab * 2u

Optie STEM-wetenschappen

STEM-wetenschappen                              

5u

* Skillslab = tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.