Maatschappij en welzijn

Deze richting richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen. De focus ligt vooral op lichaamsverzorging, voeding en EHBO, en hoe je deze zaken in de praktijk uitvoert. Je bestudeert 'de mens en zijn milieu' en verneemt meer over het sociale, het technische en het algemeen vormende. Deze richting is dé ideale voorbereiding om later Sociaal-Technische Wetenschappen (STW) te volgen.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

9u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

9u

       Wiskunde

       Wetenschappen

       Techniek

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)


 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Skillslab * 2u

Optie Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn

5u

* Skillslab = tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.